PROFIL PRACOWNIKA: Alejandro Ibanez Ricoma

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Do moich obowiązków należy:

  • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, polegające na realizacji grantu, kierowaniu programem badawczym lub uczestnictwie w międzynarodowym programie badawczym;
  • rozpowszechnianie wyników badań naukowych poprzez ich publikowanie w prestiżowych międzynarodowych czasopismach;
  • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
  • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych;
  • udział w komercjalizacji wyników badań.

Interesuje mnie sposób, w jaki zwierzęta komunikują się ze sobą za pomocą sygnałów chemicznych i feromonów. Przykładowe zagadnienia mich badań to m. in.: ewolucja komunikacji chemicznej u żółwi z perspektywy filogenetycznej, a także zmienność siedliskowa i populacyjna feromonów u jaszczurek. Do scharakteryzowania składu chemicznego wydzielin gruczołowych u gadów wykorzystuję techniki laboratoryjne.

I am interested to understand how animals communicate through chemical signals or pheromones. I use laboratory techniques to characterize the chemical composition of glandular secretions in reptiles. One of my main lines of research focuses on the evolution of chemical communication in turtles from a phylogenetic perspective. I also use lizards to understand pheromone variation across populations and habitats.

KONTAKT I DYŻURY

Banacha 12/16 (Katedra mieści się w skrzydle A na IV piętrze budynku.) pokój: 406-432 90-237 Łodź