PROFIL PRACOWNIKA: Joanna Leszczyńska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Moje zainteresowania koncentrują się wokół biologii i ekologii zgrupowań rzecznych makrobezkręgowców bentosowych, ze szczególnym uwzględnieniem muchówek Chironomidae.

Brałam również udział w licznych badaniach dotyczących wpływu zabudowań hydrotechnicznych na zmiany w populacjach bezkręgowców, ryb oraz ich dietę.

BIOGRAM

Ukończyłam 'Ochronę środowiska' oraz 'Stacjonarne Studia Doktoranckie Ekologii i Ochrony Środowiska' na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Badania nad różnorodnością słodkowodnych makrobezkręgowców bentosowych realizuję w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców.

ZAINTERESOWANIA

Interesuję się biologią i ekologią makrobezkręgowców bentosowych ekosystemów wód płynących, szczególną uwagę przywiązując do jednych z najbardziej plastycznych owadów świata - muchówek Chironomidae.

W wolnych chwilach lubię czytać o burzliwych dziejach miasta Łodzi oraz spędzać czas na świeżym powietrzu wraz z moim czworonożnym przyjacielem.

OSIĄGNIĘCIA

- uczestnictwo w grancie NCN dr hab. Małgorzaty Dukowskiej pt. "Ocena bioakumulacji wybranych metali w bezkręgowcach bentosowych (Chironomidae) o rozmaitych adaptacjach do środowiska"

- współautorstwo w kilkunastu publikacjach z listy A MNiSW (więcej na profilu ORCID: orcid.org/0000-0001-9096-8522)

- ukończenie kursu oznaczania bezkręgowców pt. "Aquatic insects of Poland useful for monitoring water quality" prowadzonym na Wydziale BiOŚ przez profesora Johna C. Morse'a z Clemson University

KONTAKT I DYŻURY

Sekretariat: 42-635-44-33

Banacha 12/16 (Katedra mieści się w skrzydle A na IV piętrze budynku.) pokój: 432 90-237 Łodź

Dyżury

środa: 10:30-11:30
czwartek: 13:30-14:30