PROFIL PRACOWNIKA: Dariusz Halabowski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Post-doc w grancie NCN OPUS 21 2021/41/B/NZ8/02567 pn. "Czy dynamika koewolucji generuje specyficzne dla populacji reakcje na gatunek inwazyjny?", którego kierownikiem jest prof. dr hab. Martin Reichard.


Kierownik w grancie NCN MINIATURA 2022/06/X/NZ8/00696 pn. "Pilotażowe badania kryptycznej różnorodności Sphaeriidae w źródliskach".

KONTAKT I DYŻURY

Banacha 12/16 (Katedra mieści się w skrzydle A na IV piętrze budynku.) pokój: 407 90-237 Łodź