Ośrodek Spraw Azjatyckich (Center for Asian Affairs)

Opis zadań

Od momentu powstania w 2015 r. Ośrodek Spraw Azjatyckich UŁ jest uniwersyteckim think-tankiem, którego głównym celem jest monitorowania, analizowanie i prognozowanie sytuacji w państwach Azji Wschodniej oraz Azji Południowo-wschodniej. W co miesięcznych publikacjach w języku polskim „Monitorach”: chińskim, japońskim, koreańskim, ASEAN oraz Chiny-Bałkany oraz we wpisach blogowych i OSAFocus analitycy Ośrodka omawiają i komentują aktualną sytuację w regionie. Ponadto Ośrodek publikuje w języku angielskim CAABrief oraz CAAPapers oraz nagrywa podcasty #TalkingChina i #TalkingJapan. Publikacje Ośrodka są również finansowane m.in. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Fundację KGHM Polska Miedź oraz Narodowe Centrum Nauki. We współpracy międzynarodowej wykorzystywany jest fakt, iż OSA UŁ jest członkiem międzynarodowego konsorcjum East Asia Net. Z uwagi na społeczną odpowiedzialność Uniwersytetu Łódzkiego Ośrodek współpracuje z centralną, lokalną administracją oraz instytucjami otoczenia biznesu.

W skład zespołu Ośrodka Spraw Azjatyckich wchodzą specjaliści posiadający bardzo dobre przygotowanie merytoryczne oraz bogate doświadczenie praktyczne połączone ze znajomością języków azjatyckich. Współpracujemy z praktykami biznesu i polityki aktywnie włączającymi się w kształtowanie relacji z podmiotami azjatyckimi. Nieodzownym wsparciem OSA jest również Rada Programowa skupiająca uznanych badaczy, dyplomatów i praktyków biznesu prowadzących aktywność w Azji.

Dane kontaktowe

Ośrodek Spraw Azjatyckich (Center for Asian Affairs)

  • Franciszkańska 1/5 91-433 Łódź
tel: 42-665-54-82 e-mail: www: www.osa.uni.lodz.pl

Skład osobowy