Katedra Socjologii Sztuki

Opis zadań

Zadania Katedry Socjologii Sztuki i Edukacji jako jednostki naukowo-dydaktycznej obejmują szeroki zakres aktywności. Po pierwsze jest to prowadzenie zajęć dla studentów UŁ, przygotowywanie programów kursów oraz praca ze studentami oraz doktorantami. Po drugie pracownicy Katedry prowadzą badania własne, które realizowane są indywidulanie lub zespołowo. Działalność naukowa pracowników realizowana jest poprzez publikowanie tekstów (artykuły, monografie, raporty badawcze), udział w konferencjach, praca w organizacjach naukowych (np. sekcja socjologii sztuki PTS, Centrum Badań Migracyjnych UŁ), aktywny udział w projektach badawczych oraz w granatach. Wreszcie, pracownicy Katedry podejmują szereg działań organizacyjnych na rzecz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Instytutu Socjologii UŁ.

Dane kontaktowe

Katedra Socjologii Sztuki

  • POW 3/5 90-255 Łódź
tel: 48-426-35-40 e-mail:

Skład osobowy