PROFIL PRACOWNIKA: Tomasz Ferenc

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zakres moich obowiązków obejmuje trzy podstawowe aktywności: prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, wykłady, seminaria magisterskie), pracę naukową (badania, pisanie i publikowanie tekstów naukowych ale także popularyzacyjnych, udział w projektach i grantach badawczych), pracę organizacyjną na rzecz Uniwersytetu, Wydziału oraz Katedry (np. kierowanie Katedrą Socjologii Sztuki i Edukacji, uczestnictwo w pracach Rady Szkoły Doktorskiej, uczestniczenie w obradach Komisji UŁ do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki socjologiczne).

BIOGRAM

Tomasz Ferenc (1973), pracownik Katedry Socjologii Sztuki i Edukacji UŁ. Obszar zainteresowań: antropologia i socjologia wizualna, procesy migracyjne oraz kultura pogranicza, biograficznie zorientowana socjologia sztuki. Ostatnie publikacje: T. Ferenc, K. Jóźwiak, A. Różycki. 2020. Zapisy pamięci. Historie Zofii Rydet, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, T. Ferenc, M. Domański. 2019. Borderlands. Tensions on the External Borders of the European Union, Wydawnictwo ASP w Łodzi.

KONTAKT I DYŻURY

POW 3/5 90-255 Łódź