Dział Kontroli Wewnętrznej i Analiz

Opis zadań

Do zadań Działu należy planowanie, analizowanie, organizacja i przeprowadzanie – przy ścisłej współpracy z odpowiednimi organami Uczelni – kontroli wewnętrznych w jednostkach określonych w strukturze organizacyjnej UŁ, koordynacja działań w ramach systemu POL-on, sprawozdawczość UŁ, podział subwencji, kontrola zarządcza oraz koordynacja procesu ewaluacji jakości działalności naukowej.

Dane kontaktowe

Dział Kontroli Wewnętrznej i Analiz

Skład osobowy