PROFIL PRACOWNIKA: Barbara Łukomska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • koordynacja oraz nadzór nad procesem rejestrowania danych w Systemie POL-on
 • sporządzanie zestawień analitycznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych i władz Uniwersytetu Łódzkiego
 • zarządzanie uprawnieniami w POL-on: przyznawanie dostępu, nadawanie i cofanie uprawnień pracownikom oraz prowadzenie rejestru uprawnień
 • przygotowanie harmonogramu składania oświadczeń
 • monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach i wytycznych w zakresie sprawozdawczości w POL-on

 • zarządzanie pracą działu
 • planowanie i wdrażanie usprawnień prowadzących do rozwoju kluczowych obszarów działalności Uczelni
 • analiza danych ilościowych i jakościowych w zakresie sprawozdawczości, rankingów oraz prowadzonych kontroli wewnętrznych
 • sporządzanie planu kontroli wewnętrznych oraz nadzór nad przebiegiem postępowań w celu zapewnienia realizacji celów i standardów kontroli
 • szacowanie podziału subwencji
 • koordynowanie kontroli zarządczej w Uczelni

KONTAKT I DYŻURY

Narutowicza 68 (Sekretariat Rektora UŁ) pokój: 111 90-136 Łódź

tel: 42-635-48-20

Uniwersytecka 3 (Dział Kontroli Wewnętrznej i Analiz) 90-136 Łódź