PROFIL PRACOWNIKA: Barbara Łukomska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Koordynacja i nadzór nad sprawozdawczością w systemie, przygotowanie raportów analitycznych, zarządzanie uprawnieniami, przygotowanie harmonogramu składania oświadczeń.

Dyrektor jednostki odpowiedzialnej za planowanie i realizację kontroli wewnętrznej w strukturze organizacyjnej Uczelni, koordynację sprawozdawczości, koordynację procesu ewaluacji jakości działalności naukowej, analizę danych ilościowych i jakościowych dotyczących realizacji strategii oraz finansów Uniwersytetu Łódzkiego.

Planowanie i wdrażanie usprawnień prowadzących do rozwoju kluczowych obszarów działalności Uczelni; sporządzanie planu kontroli wewnętrznej oraz nadzór nad prowadzeniem postępowań zapewniając realizację celów i standardów kontroli; szacowanie podziału subwencji; koordynowanie kontroli zarządczej w Uczelni.

KONTAKT I DYŻURY

Narutowicza 68 90-136 Łódź

tel: 42-635-48-20

Uniwersytecka 3 90-136 Łódź