Centrum Administracyjno-Techniczne

Opis zadań

Centrum Administracyjno-Techniczne odpowiada ze organizację pracy w obszarze spraw administracyjnych i gospodarczych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.

Dane kontaktowe

Centrum Administracyjno-Techniczne

Skład osobowy