Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji

Opis zadań

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego gromadzi, opracowuje i udostępnia książki i czasopisma z zakresu nauk prawniczych i pokrewnych;

Do głównych zadań pracowników należą:

 • gromadzenie książek i czasopism polskich i zagranicznych dotyczących nauk prawniczych i pokrewnych;
 • opracowywanie formalne i rzeczowe wydawnictw zwartych i ciągłych w systemie elektronicznym SYMPHONY;
 • udostępnianie księgozbioru:
  • na miejscu – w czytelni,
  • na zewnątrz – w wypożyczalni;
 • wykonywanie skanów fragmentów książek i artykułów z czasopism zamawianych przez studentów i pracowników naukowych;
 • działalność informacyjno-bibliograficzna, w tym prowadzenie własnej strony internetowej, szkolenia biblioteczne, pomoc w przygotowywaniu bibliografii;
 • opracowywanie bibliografii dorobku naukowego pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŁ;
 • współpraca z innymi jednostkami UŁ.


Dane kontaktowe

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji

Skład osobowy

Lista jednostek