PROFIL PRACOWNIKA: Bartłomiej Lang

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Katalogowanie książek i czasopism. Prowadzenie strony internetowej biblioteki. Dyżury w wypożyczalni i czytelni. Koordynacja prenumeraty czasopism dla trzech wydziałów UŁ. Tworzenie kopii cyfrowych.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-46-57

Kopcińskiego 8/12 (Wypożyczalnia i czytelnia) pokój: 0.40. 90-232 Łódź