Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji

Opis zadań

Biblioteka WPiA UŁ gromadzi, opracowuje i udostępnia wydawnictwa krajowe i zagraniczne o tematyce prawniczej oraz w węższym zakresie z filozofii, ekonomii i historii. Aktualnie Biblioteka posiada ok. 60.700 woluminów książek oraz ok. 9.470 woluminów czasopism.

Zbiory udostępniane są pracownikom i studentom UŁ, a także (tylko na miejscu) osobom z zewnątrz.

Dane kontaktowe

Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji

Skład osobowy