PROFIL PRACOWNIKA: Aleksander Zaborowski

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Katalogowanie czasopism. Obsługa systemu rezerwacji i systemu monitów. Ewidencja i piecza nad majątkiem biblioteki. Dyżury w wypożyczalni i czytelni. Drobne prace introligatorskie, nadzór nad pracami introligatorskimi zlecanymi firmom zewnętrznym. Tworzenie kopii cyfrowych.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-63-28

Kopcińskiego 8/12 (Wypożyczalnia i czytelnia) pokój: 0.46 90-232 Łódź