PROFIL PRACOWNIKA: Lidia Grodzka

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Kierowanie zespołem Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Nadzór nad gromadzeniem, uzupełnianiem i udostępnianiem księgozbioru. Nadzór nad opracowaniem i udostępnianiem zbiorów. Współpraca z władzami Wydziału i innymi jednostkami wydziałowymi oraz z pracownikami naukowymi w sprawach bibliotecznych. Udział w Wydziałowej Radzie Bibliotecznej jako członek tej Rady. Nadzór nad ewidencją majątku biblioteki. Sprawozdawczość z działalności Biblioteki. Stała współpraca z przedstawicielami Wydziałowego Samorządu Studenckiego. Współpraca z Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego i Oddziałem Bibliotek Zakładowych.

Zamawianie, gromadzenie, katalogowanie książek. Inwentaryzacja zasobów bibliotecznych. Tworzenie wystaw stałych i okolicznościowych. Dyżury w wypożyczalni i w czytelni. Udział w pracach Rady Bibliotecznej BUŁ oraz w pracach Wydziałowej Rady Bibliotecznej. Udzielanie informacji bibliograficznej. Sporządzanie sprawozdań z działalności biblioteki. Współpraca z innymi jednostkami w zakresie gromadzenia i opracowania oraz selekcji zbiorów.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-63-62

e-mail: lidia.grodzka@lib.uni.lodz.pl

Kopcińskiego 8/12 pokój: 0.47 90-232 Łódź