PROFIL PRACOWNIKA: Lidia Grodzka

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Gromadzenie i katalogowanie książek. Praca z inwentarzem. Tworzenie wystaw stałych i okolicznościowych. Dyżury w wypożyczalni i czytelni. Tworzenie kopii cyfrowych. Udział w pracach Rady Bibliotecznej UŁ.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-63-62

Kopcińskiego 8/12 (Wypożyczalnia i czytelnia) pokój: 0.40. 90-232 Łódź