Pracownia Biobank

Opis zadań

Pracownia Biobank jest jednostką naukową Uniwersytetu Łódzkiego zajmującą się zagadnieniami biologii molekularnej i genetyki, oraz pobieraniem, gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem materiału biologicznego.
U podstaw powstania Pracowni Biobank leżała idea zainicjowania na Uniwersytecie Łódzkim działalności w obszarze biobankowania materiału biologicznego opartej o wiedzę i najnowszą technologię.

W naszej pracowni zdeponowana jest głównie ślina oraz krew, ale posiadamy również zaplecze techniczne do biobankowania surowicy, osocza, komórek jednojądrzastych.

Obecnie jako jeden z siedmiu ośrodków w kraju tworzymy ogólnopolskie Konsorcjum na rzecz Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI (Biobanking and BioMolecular Resource Researche Infrastructure) i współtworzymy Polską Sieć Biobanków zrzeszającego największe Biobanki w Polsce.

Od roku 2016 należymy również do dwóch innych organizacji zrzeszających biobanki: ESBB (European and Middle Eastern Society for Biopreservation and Biobanking) oraz BCNet (Biobank and Cohort Building Network).

Dane kontaktowe

Pracownia Biobank

  • Pomorska 139 91-402 Łódź
tel: 42-635-65-30 e-mail: www: www.biobank.uni.lodz.pl

Skład osobowy