Laboratorium Usług Mikrobiologiczno-Technicznych

Opis zadań

Pracownicy naukowo-techniczni Laboratorium odpowiedzialni są między innymi za przygotowanie sal ćwiczeń do zajęć dydaktycznych, gospodarkę magazynową, inwentarzową przedmiotów trwałych i nietrwałych, będących na stanie Instytutu, bieżącą naprawę i konserwację posiadanego sprzętu, zaopatrzenie.

W skład Laboratorium wchodzą następujące Pracownie:

- Pracownia Pożywek

przygotowywanie podłóż dla potrzeb poszczególnych jednostek naukowych Instytutu oraz do celów dydaktycznych; sterylizacja materiałów laboratoryjnych

- Zmywalnia Szkła Laboratoryjnego

przygotowywanie szkła laboratoryjnego do celów naukowych i dydaktycznych

- Zwierzętarnia

ZWIERZĘTARNIA ma charakter jednostki eksperymentalno-hodowlanej. Zwierzętarnia posiada uprawnienie do:

  • przeprowadzania doświadczeń Nr 0018
  • prowadzania hodowli Nr 0048
  • dostawy zwierząt laboratoryjnych Nr 0003

Hodowle: CVI - świnki morskie rasy Białej Himalajskiej, króliki rasy Białej Nowozelandzkiej. SPF hodowane w warunkach za barierą sanitarno-higieniczną - szczepy myszy BALB/cW, C57BL/6W, C3H (hodowle zarejestrowane w krajowym spisie zwierząt laboratoryjnych).
Zwierzęta bytują w klimatyzowanych pomieszczeniach odizolowanych od środowiska zewnętrznego z dopływem jałowego powietrza o odpowiedniej częstości wymian, z regulacją cyklu dobowego, temperatury, nadciśnienia i wilgotności.
Zwierzętarnia dysponuje zamkniętą częścią doświadczalną.
Strefa ta zaopatrzona jest w system śluz i urządzenia klimatyzacyjne. W tej części znajduje się laboratorium wyposażone w sprzęt potrzebny do wykonania eksperymentu bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.

Dane kontaktowe

Laboratorium Usług Mikrobiologiczno-Technicznych

  • Banacha 12/16 90-237 Łodź
tel: 42-635-44-62 e-mail:

Skład osobowy