PROFIL PRACOWNIKA: Paweł Barczewski

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

- konserwacja sprzętu, urządzeń i aparatury będącej na wyposażeniu Laboratorium;

- przygotowanie i konserwacja sprzętu audio-video do prowadzenia zajęć dydaktycznych Instytutu;

- aktualizacja dokumentacji BHP (list odczynników i kart charakterystyk, piktogramów)

- nadzór nad gospodarką odpadami medycznymi;

- odpowiedzialność za stan techniczny pomieszczeń należących do Laboratorium;

- sporządzanie specyfikacji do przetargu na aparaturę badawczą i sprzęt techniczny;

- sporządzanie zamówień i ich zakup

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-44-58

Banacha 12/16 (Laboratorium Usług Mikrobiologiczno-Technicznych) pokój: A255 90-237 Łodź