PROFIL PRACOWNIKA: Maryla Rybińska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Organizacja pracy ,sprzętu, aparatury i właściwe zaopatrzenie pracowni w podłoża i odczynniki.

2.Sterylizacja materiałów laboratoryjnych.

3.Przygotowanie podłóź buforów i barwników dla poszczególnych jednostek naukowych Instytutu oraz do celów dydaktycznych.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-44-61

Banacha 12/16 (Laboratorium Usług Mikrobiologiczno-Technicznych) pokój: A-259 90-237 Łodź