Pion z-cy Kanclerza ds. technicznych

Opis zadań

Do zadań jednostek wchodzących w skład pionu podlegającego Zastępcy Kanclerza do spraw technicznych należy m.in. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom Uniwersytetu Łódzkiego, zarządzanie majątkiem uczelni w postaci nieruchomości, ich prawidłowe wykorzystanie, a także planowanie inwestycji i remontów budynków Uniwersytetu.

Dane kontaktowe

Pion z-cy Kanclerza ds. technicznych

  • Narutowicza 68 90-136 Łódź
tel: 42-635-40-10 e-mail: www: https://www.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek