PROFIL PRACOWNIKA: Szymon Dąbrowski

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  1. Administruję zasobami mieszkaniowymi (w budynku przy ul. Sarniej 2 - obsługuję najemców lokali mieszkalnych podległych CZM, dokonuję rezerwacji).
  2. Opiekuję się terenami zielonymi i prowadzę sprawy związane z wycinkami drzew, zagospodarowaniem terenów podległych administracji centralnej UŁ.
  3. Sprawuję dozór nad podległymi CZM budynkami – osobiście patroluję budynki i tereny.
  4. Współpracuję z firmami świadczącymi usługi zewn. (ochrona, wywóz odpadów, sprzątanie) w zakresie rozliczeń finansowych.
  5. Zaopatruję budynki podległe CZM w artykuły czystościowe, sprzęt agd i inny niezbędny sprzęt (w tym przygotowuję dokumentację przetargową).
  6. Organizuję wywóz/utylizację sprzętu (współpraca z firmami zewnętrznymi, ustalanie terminów odbiorów, rodzaju odpadów) w ramach procedury likwidacji majątku w jednostkach administracji centralnej UŁ.
  7. W systemie BDO wystawiam karty przekazania odpadów (KPO) w ramach sprawozdawczości o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu opadami w UŁ.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-42-82

Narutowicza 68 pokój: 215 90-136 Łódź