PROFIL PRACOWNIKA: Janusz Buchta

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

- redagowanie tabel wszystkich czynników energetycznych dotyczących obiektów UŁ w Excel

- podział części faktur za czynniki energetyczne na Wydziały i poszczególne jednostki administracyjne UŁ

- obsługa faktur za media na poziomie sekretariatu

- wystawianie faktur za media dla odbiorców zewnętrznych


KONTAKT I DYŻURY

praca zdalna: 42-635-43-08