Katedra Metodyki Nauczania Matematyki

Opis zadań

Działalność naukowa:  
  • teoria funkcji rzeczywistych (dokładniej problematyka topologicznych i algebraicznych własności klas funkcji szerszych niż rodzina wszystkich funkcji ciągłych)
  • dydaktyka matematyki (budowanie dojrzałości matematycznej na różnych szczeblach edukacji; przeszkody epistomologiczne; przygotowanie nauczycieli matematyki)
  • geometria operatorów różniczkowych
 


Dane kontaktowe

Katedra Metodyki Nauczania Matematyki

Skład osobowy