Katedra Ekonometrii Przestrzennej

Opis zadań

Katedra Ekonometrii Przestrzennej zajmuje się analizami przestrzennymi i przestrzenno-czasowymi z zastosowaniem narzędzi statystyki i ekonometrii przestrzennej.

Obszary zastosowań dotyczą m.in. rynku pracy, zdrowia publicznego, procesów migracyjnych, popytu konsumpcyjnego.

Ostatnio pracownicy Katedry są zaangażowani w projekt Prognozowanie Popytu na Pracę, którego efektem będzie stworzenie wielowymiarowych prognoz pracujących w przekroju sektorów gospodarczych, zawodów i specjalności, regionów w perspektywie 2050 r.

Pracownicy Katedry są też cenionymi wykładowcami akademickimi - od wielu lat osiągają w opiniach studentów najwyższe oceny.

Dane kontaktowe

Katedra Ekonometrii Przestrzennej

Skład osobowy