PROFIL PRACOWNIKA: Artur Gajdos

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

pracownik naukowo-dydaktyczny

BIOGRAM

Jestem absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz doktorem nauk ekonomicznych.

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania badawcze to analiza danych ekonomicznych, a w szczególności przekrojowe analizy i prognozy zmiennych na rynku pracy.

OSIĄGNIĘCIA

Od kilkunastu lat kieruję projektami badawczymi i wdrożeniowymi dotyczącymi przewidywania zmian struktury rynku pracy w Polsce.

KONTAKT I DYŻURY

Narutowicza 68 (Sekretariat Rektora UŁ) pokój: 111 90-136 Łódź

tel: 42-635-51-91

Dyżury

wtorek: 11:30-13:00 sem. B, pokój A209 lub teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a-fdLhqpUA5HoRKF_V_I-rsUpaA6wB3VDr-hS4M5oh1A1%40thread.tacv2/1670833641180
środa: 11:30-13:00 sem. A, pokój A209