PROFIL PRACOWNIKA: Barbara Dańska-Borsiak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

pracownik naukowo - dydaktyczny.

Reprezentuję nauki społeczne. Specjalizuję się w zastosowaniu metod ilościowych i ekonometrycznych w ekonomii i gospodarce przestrzennej. Główne obszary moich zainteresowań badawczych to wzrost gospodarczy i jego determinanty, rynek pracy.

BIOGRAM

jestem absolwentką Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŁ, kierunku Matematyka.

Po ukończeniu studiów podjęłam pracę na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym UŁ, gdzie pracuję do dziś.


ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania naukowe obejmują:

- metody ekonometryczne, w szczególności dotyczące analizy i modelowania danych panelowych,

- analizy wzrostu gospodarczego i konwergencji oraz jego nieobserwowalnych determinant (kapitał ludzki, kapitał społeczny, TFP)

- analizy rynku pracy


KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-51-14

Dyżury

czwartek: 09:45-11:15 konsultacje odbywają się w pokoju A208