Zespół Redaktorów Inicjujących Czasopism

Opis zadań

Zespół redaktorów inicjujących Wydawnictwa UŁ realizuje zadania związane z wydawaniem i upowszechnianiem czasopism naukowych afiliowanych przy Uniwersytecie Łódzkim.

Do zadań zespołu należy:

 • współpraca z redakcjami czasopism naukowych,
 • analiza potrzeb czasopism odnośnie do punktacji i parametryzacji,
 • aplikowanie do baz indeksujących,
 • tworzenie planu wydawniczego wydań czasopism na dany rok w zakresie form cyfrowych i drukowanych oraz nadzór nad jego terminową realizacją,
 • tworzenie umów cywilno-prawnych dla osób współpracujących z redakcjami czasopism,
 • przyjmowanie prac i przekazywanie do produkcji zgodnie z przyjętymi procedurami,
 • organizowanie cyklicznych spotkań informacyjnych z redakcjami czasopism,
 • opracowywanie materiałów informacyjnych,
 • omawianie uwag, przyjmowanie wniosków, formułowanie wniosków dot. strategii promocji,
 • udział w projektach i wykonywanie prac zleconych przez Dyrektora Wydawnictwa.

Dane kontaktowe

Zespół Redaktorów Inicjujących Czasopism

 • Jana Matejki 34A 90-237 Łódź
e-mail:

Skład osobowy