Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego

Opis zadań

Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim wznawia i rozszerza swoją działalność. Ośrodek ma na celu integrację działań prowadzonych w obrębie różnych dyscyplin naukowych i odnoszących się do problematyki badań przestrzennych, realizowanych w skali lokalnej, a także współdziałanie ze społecznościami lokalnymi w sferze zagadnień rozwoju lokalnego. Działalność Ośrodka obejmuje udział w organizacji badań i konferencji naukowych, rozwijanie współpracy z samorządami lokalnymi oraz publikację wydawnictw poświęconych zagadnieniom lokalnym i regionalnym.

Dane kontaktowe

Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego

  • Kopcińskiego 31 90-142 Łódź
tel: 42-635-45-64 e-mail: www: https://www.osrodek.geo.uni.lodz.pl/

Skład osobowy