Sekcja Muzykaliów

Opis zadań

Zadania Sekcji Muzykaliów Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego to przede wszystkim:

 • realizacja polityki gromadzenia i uzupełniania dokumentów muzycznych (m.in. analiza katalogów aukcyjnych i typowanie zbiorów do zakupu, współpraca z Oddziałem Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów);
 • opracowanie i wprowadzanie do bazy opisów bibliograficznych i rekordów kartotekowych, w kliencie oprogramowania aktualnie użytkowanego w Bibliotece UŁ, zgodnie z obowiązującymi formatami, zarówno z bieżącego wpływu, jak i w ramach katalogowania retrospektywnego;
 • sporządzanie rekordów egzemplarza i opracowanie techniczne dokumentów muzycznych;
 • ewidencjonowanie dokumentów muzycznych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i wewnętrznymi regulacjami Biblioteki;
 • organizacja i prowadzenie księgozbioru podręcznego;
 • udostępnianie dokumentów muzycznych;
 • magazynowanie i porządkowanie dokumentów muzycznych;
 • udział w skontrach dokumentów muzycznych;
 • realizacja planowej polityki ochrony dokumentów muzycznych (m.in. typowanie obiektów do konserwacji, współpraca z Pracownią Konserwacji Zbiorów);
 • udział w przygotowaniu i realizacji projektów związanych z ochroną i udostępnianiem dokumentów muzycznych;
 • prowadzenie działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej poprzez realizację kwerend, przygotowywanie eksponatów na wystawy, udział w konferencjach czy prezentowanie dokumentów muzycznych studentom i gościom;
 • prowadzenie statystyki i sprawozdawczości.


Charakterystyka zbiorów

Sekcja Muzykaliów Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego gromadzi: nuty (drukowane i rękopiśmienne), płyty analogowe i kompaktowe, taśmy magnetofonowe oraz wydawnictwa dotyczące muzyki. Dużą część stanowią rękopisy i stare druki muzyczne oraz wydawnictwa XIX-wieczne. W zbiorze tym znajduje się jeden z dwóch zachowanych na świecie egzemplarzy tabulatury lutniowej Benedicta de Drusiny z 1556 roku. Innym ciekawym dokumentem jest Thesaurus musicus… z 1574 roku, zawierający m.in. kompozycje Walentego Bakfarka, nadwornego lutnisty króla Zygmunta Augusta. Spośród XIX-wiecznych utworów na uwagę zasługują pierwodruki Fryderyka Chopina z lat 1832–1855, Stanisława Moniuszki, Władysława Żeleńskiego oraz wydania dzieł kompozytorów obcych, m.in.
J.S. Bacha, L. van Beethovena, G.F. Händla, W. Mozarta, G.P. da Palestriny, H. Berlioza, J. Brahmsa, O. di Lasso, F. Liszta.

Wyróżnić należy bogatą kolekcję dzieł kompozytorów łódzkich: Tomasza Kiesewettera (rękopisy), Karola Stromengera (rękopisy), Henryka Debicha (rękopisy), Aleksandra Tansmana (nuty i nagrania), Bronisława K. Przybylskiego (nuty), Miłosza Magina (nuty) i Grażyny Bacewicz (nuty i nagrania), a także Bibliotekę Nutową Orkiestry Dętej Fabryki Izraela Poznańskiego (rękopisy).

W zasobie dokumentów dźwiękowych znajdują się przedwojenne płyty szybkoobrotowe m.in.: nagrania utworów Chopina i Schuberta wykonywane przez Ignacego Jana Paderewskiego, wydane przez wytwórnię „His Master’s Voice”, utwory Szymanowskiego wykonywane przez Witolda Małcużyńskiego, wydane przez „EMI”, nokturny Chopina w wykonaniu Raula Koczalskiego, wydane przez wytwórnię „Mewa”.

Na uwagę zasługują kompletne wydania nagrań m.in.: W.A. Mozarta, J.S. Bacha, L. van Beethovena, J. Haydna, J. Brahmsa, F. Liszta, S. Rachmaninowa, F. Mendelssohna, D. Szostakowicza, P. Czajkowskiego. Niezwykle cenne pozycje stanowią wydania: Maria Callas The Complete Studio Recordings, EMI Classics (70 CD) oraz Arthur Rubinstein The Complete Album Collection, Sony (144 CD) – album wpisany do Księgi Guinnessa (największy zbiór płyt poświęcony jednemu wykonawcy).

Oprócz nagrań muzycznych, gromadzone są również nagrania słowne (m.in. dzieła literackie, reportaże dźwiękowe, odgłosy przyrody). Kilkaset pozycji zostało zdigitalizowanych i są one dostępne na płytach CD (m.in.: Pan Tadeusz Adama Mickiewicza w interpretacji A. Bardiniego, A. Łapickiego, T. Łomnickiego, J. Świderskiego, G. Holoubka).

Do dyspozycji czytelników jest specjalna sala z aparaturą do obsługi nagrań oraz fortepian marki Blüthner.

Dane kontaktowe

Sekcja Muzykaliów

 • Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź
tel: 42-635-60-64

Skład osobowy