PROFIL PRACOWNIKA: Jarosław Pawlik

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  1. Gromadzenie, opracowanie i magazynowanie zbiorów bibliotecznych.
  2. Udostępnianie zbiorów (pełnienie dyżurów, obsługa czytelników indywidualnych i zbiorowych, opracowanie kwerend i zestawień tematycznych, współorganizowanie wystaw i koncertów).
  3. Prowadzenie ewidencji, statystyki i sprawozdawczości.
  4. Udział w selekcji i skontrum zbiorów bibliotecznych.

KONTAKT I DYŻURY

Sekcja Cymeliów/Sekcja Muzykaliów: 42-635-60-64

Jana Matejki 32/38 (Sekcja Muzykaliów) pokój: S 312 90-237 Łódź