Biblioteka Instytutu Historii

Opis zadań

Biblioteka Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego gromadzi, opracowuje i udostępnia książki i czasopisma z zakresu historii Polski i historii powszechnej oraz literaturę okołohistoryczną (historiografia, wojskoznawstwo, politologia itp.).

Do głównych zadań pracowników należą:

 • gromadzenie książek i czasopism polskich i zagranicznych dotyczących historii Polski i historii powszechnej oraz tematyki związanej z historiografią, wojskoznawstwem, politologią itp.;
 • opracowywanie formalne i rzeczowe wydawnictw zwartych i ciągłych w systemie elektronicznym SYMPHONY;
 • udostępnianie księgozbioru:
  • na miejscu – w czytelni,
  • na zewnątrz – w wypożyczalni;
 • wymiana publikacji z instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
 • opracowywanie bibliografii dorobku naukowego pracowników Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ;
 • działalność informacyjno-bibliograficzna, w tym prowadzenie własnej strony internetowej oraz szkolenia biblioteczne;
 • współpraca z innymi jednostkami UŁ.


Dane kontaktowe

Biblioteka Instytutu Historii

 • Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 27a 90-219 Łódź
tel: 42-635-61-76 e-mail: www: https://www.wydzfilhist.uni.lodz.pl/biblioteki/biblioteka-instytutu-historii-ul

Skład osobowy