PROFIL PRACOWNIKA: Małgorzata Tazbir

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Opracowanie druków ciągłych

Opracowanie bibliografii pracowników IH UŁ na potrzeby systemu Expertus

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-61-97

Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 27a (Biblioteka Instytutu Historii) 90-219 Łódź