Katedra Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej

Opis zadań

Działalność naukowa:  
  • teoria osobliwości krzywych
  • odwzorowania wielomianowe
  • teoria przecięć w geometrii analitycznej i algebraicznej
  • komputery biomolekularne
 
Seminarium Katedry Czwartek, godz. 10.15.-12.00, sala A307

Rok akademicki 2023/24:

13. 18.IV Jahien Piatlicki (I r. st.zaocznych, matematyka "Uogólnienie przestrzeni topologicznych i snopy"
12. 11.IV. dr Ewa Stróżyna (Politechnika Warszawska) "Normalne postacie osobliwości pól wektorowych"
11. 4.IV. prof. Tadeusz Krasiński "\delta - stałe deformacje osobliwości krzywych" Cz. II
10. 14.III. prof. Tadeusz Krasiński "\delta - stałe deformacje osobliwości krzywych" Cz. I
________________________________________________________________________________________________
9. 25.I. dr Ewa Tyszkowska (UG) "Znaczenie Nieeuklidesowych grup krystalograficznych w badaniu powierzchni Kleina i ich związek z algebrami Clifforda."
8. 14.XII. prof. Grzegorz Dudek "Sieci neuronowe jako aproksymatory funkcji".
7. 07.XII prof. T. Krasiński "Łojasiewicz inequalities in a certain class of smooth functions" według Ha M.L. and Ha H.V. Cz. II
6. 30.XI dr Ł. Matusiak (UKW Bydgoszcz) "Faktoryzacje i ideały bezkwadratowe"
5. 23.XI prof. T. Krasiński "Łojasiewicz inequalities in a certain class of smooth functions" według Ha M.L. and Ha H.V. Cz. I
4. 16.XI mgr D.Leśniewski "Automaty z kolejką II"
3. 09.XI mgr D. Leśniewski "Automaty z kolejką I"
2. 19.X dr K. Grzelakowski "Liczba potrójnych punktów osobliwych na trójwymiarowych rozmaitościach Calabi-Yau będących pełnymi przecięciami"
1. 12.X dr K. Grzelakowski "Liczba potrójnych punktów osobliwych na trójwymiarowych rozmaitościach Calabi-Yau będących pełnymi przecięciami"

Dane kontaktowe

Katedra Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej

Skład osobowy