PROFIL PRACOWNIKA: Aneta Tomaszewska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki. Obecnie prowadzę zajęcia związane z Informatyka teoretyczną.

Pełnomocnik Dziekana ds. Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS).

Członek: Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia i Rady Wydziału.

Koordynator wydziałowy ds. polityki klimatyczno-środowiskowej.

KONTAKT I DYŻURY

Stefana Banacha 22 90-238 Łódź

Stefana Banacha 22 pokój: A316 90-238 Łódź

Dyżury

piątek: 10:00-11:30