Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Opis zadań

Prowadzone na Wydziale badania mają charakter badań podstawowych, metodycznych i aplikacyjnych. Tematyka badań naukowych pracowników Wydziału skupia się wokół trzech głównych problemów: (1) środowiska biologicznego, jego stanu, ochrony, wykorzystania i przekształcania, (2) struktury i funkcji komórek roślinnych, zwierzęcych i mikroorganizmów oraz (3) zagadnień biomedycznych i biotechnologicznych.

Wydział posiada kategorię naukową A oznaczającą bardzo dobry poziom badań naukowych. W 2017 r. potencjał naukowy Wydziału został po raz kolejny oceniony przez MNiSW jako najwyższy spośród wydziałów biologicznych w Polsce.

Wydział tworzy 25 katedr, Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym, dwie samodzielne pracownie, trzy przyrodnicze stacje terenowe, Ogród Dydaktyczno-Doświadczalny oraz Muzeum Przyrodnicze – Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne UŁ. Katedry tworzą 5 instytutów dydaktycznych, których głównym zadaniem jest koordynacja kształcenia studentów.

Kolegium Dziekańskie w kadencji 2020-2024:

Dziekan Wydziału – prof. dr hab. Andrzej Kruk

Prodziekani:
prof. dr hab. Agnieszka Marczak – Prodziekan ds. stopni naukowych
prof. UŁ dr hab. Katarzyna Dzitko – Prodziekan ds. dydaktyki
prof. UŁ dr hab. Michał Bijak – Prodziekan ds. rozwoju i badań

Dane kontaktowe

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  • Pilarskiego 14/16 90-231 Łódź
  • Banacha 12/16 90-237 Łodź
  • Pomorska 141/143 90-236 Łódź
  • Stefana Banacha 1/3 90-232 Łódź
  • Stefana Banacha 12/16 90-232 Łódź
  • Wojciechowskiego 14 97-215 Spała
  • Tresta 26 97-213 Smardzewice
tel: 42-635-45-05 e-mail: www: biol.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek