Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności

Opis zadań

Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej (wcześniej: Katedra Ekologii Stosowanej) w Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego powstała w 1990 roku. W 2019 r otrzymała status Katedry UNESCO i od 1 stycznia 2020 roku funkcjonuje pod taką nazwą. Badania prowadzone w Katedrze koncentrują się na zintegrowanej strategii trwałego zrównoważonego zagospodarowania zlewni rzek ze specjalnym uwzględnieniem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej EU. Badania realizowane w Katedrze prowadzone są w zakresie:

 • ekohydrologii,
 • biotechnologii ekologicznych w tym NBS,
 • adaptacji do zmian klimatycznych,
 • oceny stanu jakości wód z wykorzystaniem parametrów fizyko-chemicznych, biologicznych i molekularnych
 • systemów wczesnego ostrzegania oraz kontroli przebiegu procesów sukcesyjnych w kolejnych stadiach eutrofizacji,
 • redukcji symptomów eutrofizacji (takich jak np. toksyczne zakwity sinic) w zbiornikach zaporowych i jeziorach,
 • zastosowania bioremediacji do rekultywacji ekosystemów wodnych i lądowych,
 • wykorzystania akwakultury pod kątem zwiększenia produktywności rybackiej oraz zachowania bioróżnorodności wód śródlądowych przy jednoczesnej poprawie jakości zasobów wód.

Realizowane projekty:

2015-2022, LIFERADOMKLIMA-PL Adaptation to climate change through sustainable management of water of the urban area in Radom City. Projekt LIFE14 CCA/PL/000101, koordynator projektu: prof. dr hab. Maciej Zalewski, kierownik projektu dr hab. Tomasz Jurczak, www.life.radom.pl/pl/

2010-2015, EH-REK Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich. Projekt LIFE08 ENV/PL/000517, koordynator projektu: prof. dr hab. Maciej Zalewski, kierownik projektu dr Tomasz Jurczak, www.arturowek.pl

2010-2015, ERASMUS MUNDUS Master of Science in Ecohydrology (ECOHYD, 159659-1-2009-1-PT-ERA MUNDUS-EMMC), nr referencyjny 2010-2505/001-001 EMMC, nr ewidencyjny w UŁ: 519/040055, koordynator na UŁ: prof. dr hab. Maciej Zalewski, www.ecohyd.org

http://www.ecohyd.org2010-2013, Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I – Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii, Poddziałanie 1.1.2. (512/040003), koordynowany przez Politechnikę Łódzką, koordynator na UŁ prof. dr hab. M. Zalewski

Dane kontaktowe

Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

 • Stefana Banacha 12/16 (Budynek A, IV p., sekretariat) pokój: 403 90-232 Łódź
 • Stefana Banacha 1/3 (Budynek B, -I p., laboratorium) pokój: 113 90-232 Łódź
tel: 42-635-44-38 e-mail: www: www.ehaeunescochair.org

Pracownicy

 • zdjęcie pracownika

  dr Agnieszka Bednarek

  Pracuje w: Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

  Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  prof. dr hab. Piotr Frankiewicz

  Pracuje w: Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

  Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  mgr Paweł Jarosiewicz

  Pracuje w: Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

  Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr hab. Tomasz Jurczak

  Pracuje w: Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

  Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr Zbigniew Kaczkowski

  Pracuje w: Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

  Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr hab. Edyta Kiedrzyńska

  Pracuje w: Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

  Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  Elżbieta Kwapisz

  Pracuje w: Stacja Terenowa w Treście Rządowej

  Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  prof. dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek

  Pracuje w: Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

  Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  mgr Katarzyna Ratajska

  Pracuje w: Stacja Terenowa w Treście Rządowej

  Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  mgr inż. Sebastian Ratajski

  Pracuje w: Stacja Terenowa w Treście Rządowej

  Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  mgr Anna Szelest

  Pracuje w: Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

  Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr hab. Magdalena Urbaniak

  Pracuje w: Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

  Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr hab. Iwona Wagner

  Pracuje w: Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

  Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr hab. Adrianna Wojtal-Frankiewicz

  Pracuje w: Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

  Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  prof. dr hab. Maciej Zalewski

  Pracuje w: Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

  Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Zobacz profil

Lista jednostek