Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności

Opis zadań

Kierownik: dr hab. Tomasz Jurczak, prof. UŁ

Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej wywodzi się z Katedry Ekologii Stosowanej działającej w Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska od 1990 roku. Status Katedry UNESCO otrzymała w 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r. funkcjonuje pod obecną nazwą. Badania prowadzone w Katedrze koncentrują się na zintegrowanej strategii trwałego zrównoważonego zagospodarowania zlewni rzek ze specjalnym uwzględnieniem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej EU.

Tematyka badań

 • Ekohydrologia, biotechnologie ekologiczne w tym NBS.
 • Adaptacje do zmian klimatycznych.
 • Oceny stanu jakości wód, systemów wczesnego ostrzegania oraz kontroli przebiegu procesów sukcesyjnych w kolejnych stadiach eutrofizacji.
 • Redukcja symptomów eutrofizacji w zbiornikach zaporowych i jeziorach.
 • Zastosowania bioremediacji do rekultywacji ekosystemów wodnych i lądowych.
 • Wykorzystywanie akwakultury pod kątem zwiększenia produktywności rybackiej oraz zachowania bioróżnorodności wód śródlądowych przy jednoczesnej poprawie jakości zasobów wód.

Projekty naukowe (od 2010 r.)

 • 2015-2022, LIFERADOMKLIMA-PL Adaptation to climate change through sustainable management of water of the urban area in Radom City. Projekt LIFE14 CCA/PL/000101, koordynator projektu: prof. dr hab. Maciej Zalewski, kierownik projektu dr hab. Tomasz Jurczak, www.life.radom.pl/pl/.
 • 2010-2015, EH-REK Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich. Projekt LIFE08 ENV/PL/000517, koordynator projektu: prof. dr hab. Maciej Zalewski, kierownik projektu dr Tomasz Jurczak, www.arturowek.pl
 • 2010-2015, ERASMUS MUNDUS Master of Science in Ecohydrology (ECOHYD, 159659-1-2009-1-PT-ERA MUNDUS-EMMC), nr referencyjny 2010-2505/001-001 EMMC, nr ewidencyjny w UŁ: 519/040055, koordynator na UŁ: prof. dr hab. Maciej Zalewski, www.ecohyd.org
 • 2010-2013, Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I – Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii, Poddziałanie 1.1.2. (512/040003), koordynowany przez Politechnikę Łódzką, koordynator na UŁ prof. dr hab. M. Zalewski

Współpraca z partnerami zagranicznymi i krajowymi

 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
 • International Centre for Coastal Ecohydrology under the auspices of UNESCO, Portugalia
 • UNESCO Chair on Ecohydrology, Water for Ecosystem and Societies, University of Algarve, Portugalia
 • International Centre for Water Resources and Global Change (UNESCO)
 • Federal Institute of Hydrology, Niemcy
 • World Meteorological Organisation (WMO), Szwajcaria
 • International Long-Term Ecological Research, Environment Agency Austria (EEA), Austria
 • UNESCO IHE Delft Institute for Water Education, Holandia
 • Everglades Wetland Research Park, Florida Gulf Coast University, Stany Zjednoczone
 • Brazilian Academy of Sciences, Brazylia
 • LaPlata University, Argentyna
 • University of Antwerp, Belgia
 • Water Research Institute (IRSA) - National Research Council of Italy (CNR), Włochy
 • National Research Institute of Science and Technology for Environment and Agriculture (IRSTEA), Francj
 • Research Institute for Water Security (RIWS), Wuhan University, Chiny
 • Center for Water Resources Research, Chinese Academy of Sciences (CAS), Chiny
 • Chongqing Institute of Green and Intelligent Technology, Chinese Academy of Sciences, Chiny
 • Capital Normal University, Chiny
 • China Three Gorges University, Chiny
 • Institute for Environment and Development (LESTARI), University Kebangsaan Malaysia (UKM), Malezja
 • Cibinong Science Center Bogor Indonesia, Indonezja
 • Ministry of Water, Irrigation and Electricity, Etiopia
 • Debre Tabor University, Etiopia
 • Department of Geography and Environmental Studies, Solomon Mahlangu College of Science and Education, Tanzania
 • Polska Akademia Nauk
 • Uniwersytet Warszawski
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Instytut Ochrony Przyrody PAN
 • Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
 • Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu
 • Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • Łódzka Spółka Infrastrukturalna
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 • Urząd Miejski w Łodzi
 • Urząd Miejski w Radomiu
 • Urząd Miejski w Łasku
 • Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim
 • Urząd Miejski w Zgierzu
 • Urząd Miejski w Przedborzu
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi
 • Pheno Horizon (współpraca z biznesem)
 • FPP Enviro (współpraca z biznesem)
 • ACS Poland Sp. z o.o. (współpraca z biznesem)
 • P.P.H.U. Biolinija (współpraca z biznesem)
 • ARUP (współpraca z biznesem)
 • DHI Polska Sp. z o.o. (współpraca z biznesem)
 • Fundacja Transformacja (współpraca z biznesem)

Dydaktyka

Pracownicy Katedry UNESCO EHiES współrealizują programy dydaktyczne (wykłady, seminaria, konwersatoria, ćwiczenia, pracownie specjalistyczne) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: I, II i III stopnia, w zakresie szeroko pojętej ekohydrologii i biotechnologii, na kierunkach:

 • Biologia,
 • Biotechnologia,
 • Ochrona środowiska,
 • Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne,
 • Mikrobiologia,
 • Biologia kryminalistyczna,
 • Ekomiasto.

Katedrze podlega:

 • Stacja terenowa w Treście Rządowej

Dane kontaktowe

Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

 • Stefana Banacha 12/16 (Budynek A, IV p., sekretariat) pokój: 403 90-232 Łódź
 • Stefana Banacha 1/3 (Budynek B, -I p., laboratorium) pokój: 113 90-232 Łódź
tel: 42-635-44-38 sekretariat e-mail: www: www.ehaeunescochair.org

Skład osobowy

Lista jednostek