PROFIL PRACOWNIKA: Tomasz Jurczak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Kierownik Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UŁ
Pełnomocnik Rektora ds. polityki klimatyczno-środowiskowej UŁ

Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki
ul. Banacha 12/16
90-237 Łódź

T: +48 42 635 44 38
E: tomasz.jurczak@biol.uni.lodz.pl

W: www.ehaeunescochair.org
W: www.biol.uni.lodz.pl
W: www.arturowek.pl
W: www.life.radom.pl
W: www.journals.elsevier.com/ecohydrology-and...

BIOGRAM

JURCZAK Tomasz,

profesor UŁ, absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego;

od 2020 roku kierownik Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UŁ, od 2019 roku pełnomocnik Rektora ds. polityki klimatyczno-środowiskowej UŁ, od 2003 roku zawodowo związany z Uniwersytetem Łódzkim;

autor wielu artykułów w czasopismach naukowych i popularnych dotyczących ekohydrologii, adaptacji do zmian klimatu, oceny stanu jakości wód, problemów związanych z eutrofizacją, sinicami i cyanotoksynami oraz zastosowaniem biotechnologii (w tym rozwiązań opartych na naturze z ang. NBS) dla poprawy jakości środowiska wodnego https://orcid.org/0000-0002-1576-6741

https://orcid.org/0000-0002-1576-6741Członek Polskiego Komitetu Programu Hydrologicznego UNESCO w latach 2019-2022;

Członek Polskiego Towarzystwa Hydrologicznego;

ZAINTERESOWANIA

pozasłużbowe: sport, fotografia, ekonomia;

OSIĄGNIECIA

w 2006 roku wyróżniony nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi dla współautora cyklu publikacji dotyczących sformułowania i zastosowania koncepcji Ekohydrologii w celu poprawy jakości wód;

w 2018 roku wyróżniony nagrodą Komisji Europejskiej "Best of the best" dla najlepszego projektu środowiskowego programu LIFE, spośród wszystkich projektów zakończonych w latach 2016 i 2017;

KONTAKT I DYŻURY

Stefana Banacha 12/16 90-232 Łódź

Banacha 12/16, budynek A, IV p., pok. 402, sekretariat katedry: 42-635-44-38

Banacha 1/3, budynek B, -I p, pok. 113, laboratorium katedry: 42-635-45-30

Stefana Banacha 12/16 pokój: 402 90-232 Łódź