PROFIL PRACOWNIKA: Paweł Jarosiewicz

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzenie badań naukowych z zakresu ekohydrologii

Prowadzenie zajęć dydaktycznych

Popularyzacja wiedzy m.in. przez profil facebook @ekohydrologia

Koordynacja pracy Koła Naukowego Ekohydrologii


BIOGRAM

od 2020 r. Asystent w Katedrze UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

od 2018 r. Przewodniczący Sekcji Ekohydrologii SKNB - https://www.facebook.com/Ekohydrologia

od 2018 r. Redaktor techniczny w czasopiśmie naukowym Ecohydrology&Hydrobiology (IF: 1,877)

Profil badawczy:

1. Analiza czasowo-przestrzennej dynamiki występowania zanieczyszczeń w skali zlewni, która uwzględnia procesy meteorologiczne, hydrologiczne a także użytkowanie terenu.

2. Analiza procesów związanych z samo-oczyszczaniem systemów rzecznych, przede wszystkim poprzez dynamikę zmian w populacji bakterioplanktonu oraz procesy sorpcyjne.

3. Tworzenie nowych i rozwijanie istniejących Ekohydrologicznych Rozwiązań Bliskich Naturze, w celu ograniczania występowania zanieczyszczeń w systemach rzecznych, w szczególności substancji pestycydowych i fosforanów.

ZAINTERESOWANIA

Ekohydrologia, popularyzacja nauki, historia

OSIĄGNIECIA

  • Złoty medal dla preparatu BioKer (zgłoszenie patentowe nr P.420265) podczas Międzynarodowego Konkursu Wynalazczoźci Concours Lepine, Paryż, Francja, 05.2018
  • Srebrny medal dla preparatu BioKer (zgłoszenie patentowe nr P.420265) podczas Międzynarodowego Kongresu Wynalazczości, Katowice, 06.2018
  • Przyznany medal Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo, 2019
  • Wygrana podczas konferencji European Innovation Fest w konkursie na najlepszą prezentację w ramach PhD Thesis Pitch: Green City Development. Pheno Horizon, 14-16.09.2020 r.
  • Nagroda za najlepszą prezentację w sesji, podczas konferencji Strategies toward Green Deal implementation: Water and Raw materials, 14.12.2020
  • Wyróżnienie JM Rektora za działalność na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego, 2018

KONTAKT I DYŻURY

Stefana Banacha 1/3 90-232 Łódź