PROFIL PRACOWNIKA: Maciej Bartos

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Badania naukowe: zgodne z profilem naukowym (zakładka "o mnie").

Zajęcia dydaktyczne na kierunkach w UŁ: Biologia, Ochrona środowiska, EkoMiasto, Biomonitoring i Biotechnologie Ekologiczne, Biotechnologia, Mikrobiologia; w ramach szkół doktorskich na UŁ; w ramach UNIC (European University of Post-Industrial Cities) https://www.unic.eu/en.

Obowiązki administracyjne: Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z zagranicą.

BIOGRAM

2014 – doktor habilitowany nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, w zakresie specjalności arachnologia.

2000 – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, w zakresie specjalności zoologia.

1996 – magister biologii w zakresie specjalności biologia środowiskowa.

1994 – Diploma of Higher Education, School of Applied Sciences, University of Wolverhampton, Wielka Brytania (Program wymiany akademickiej TEMPUS, European Training Foundation).

Członek Komitetu Biologii Organizmalnej Polskiej Akademii Nauk (od 2020). Sekretarz Komitetu Zoologii Polskiej Akademii Nauk (2012-2017). Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (od 2015), sekretarz Wydziału III ŁTN - Wydział Nauk Matematyczno-Przyrodniczych (2021-2023). Członek European Arachnological Society (od 1998), Członek Rady Głównej EAS (2002-2005).

Prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ (2016-2020). Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z zagranicą (od 2016).

ZAINTERESOWANIA

Ekologia behawioralna i kognitywna (bezkręgowce i kręgowce), organizmy modelowe: pająki skaczące (Salticidae), inne stawonogi;

Ekologia zwierząt, ochrona różnorodności biologicznej, w tym na obszarach zurbanizowanych;

Interakcje pasożyt-żywiciel: krwiopijne stawonogi (owady, pajęczaki) i ich kręgowi żywiciele (ptaki, ssaki);

KONTAKT I DYŻURY

Pilarskiego 14/16 90-231 Łódź

tel: 42-635-45-21

Stefana Banacha 1/3 pokój: B21 90-232 Łódź