Katedra Biotechnologii Molekularnej i Genetyki

Opis zadań

Kierownik: dr hab. Renata Kontek, prof. UŁ

Tematyka badań

 • biotechnologia molekularna,
 • biologia medyczna,
 • badania biofarmaceutyków,
 • badania cytotoksyczności związków pochodzenia naturalnego oraz syntetyzowanych de novo o charakterze przeciwnowotworowym,
 • ocena stopnia indukcji apoptozy i nekrozy w komórkach człowieka (model in vitro),
 • starzenie komórkowe,
 • analiza stopnia proliferacji komórek oraz przebiegu cyklu komórkowego,
 • ocena genotoksyczności związków o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej,
 • detekcja białek (western blot),
 • ocena poziomu ekspresji genów,
 • analiza poziomu stresu oksydacyjnego,
 • inżynieria genetyczna,
 • produkcja rekombinowanych białek o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwnowotworowych w różnych systemach ekspresyjnych,
 • inżynieria metaboliczna komórek,
 • konstrukcja alternatywnych wektorów do transformacji,
 • transformacja genetyczna.

Projekty naukowe

• 2015-2019; Opus 10, udział w konsorcjum naukowym w projekcie: „Metabolity wtórne owoców, liści oraz gałązek rokitnika zwyczajnego (Hippophae rhamnoides L. ) jako naturalne substancje bioaktywne”

• 2019 - OPUS „Rola biologicznie aktywnych substancji Paulownia CLON IN VITRO 112 w regulacji procesu metanogenezy i biouwodorowania u zwierząt przeżuwających”

• projekty Miniatura

Współpraca z partnerami zagranicznymi i krajowymi

• Katedra Chemii Organicznej UŁ

• Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

• Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias

• Maharishi Markandeshwar University, Mullana

• Uniwersytet w Siedlcach, Instytut Nauk Chemicznych

Dydaktyka

Pracownicy Katedry Biotechnologii Molekularnej i Genetyki współrealizują zajęcia dydaktyczne (wykłady, seminaria, konwersatoria, ćwiczenia, pracownie specjalistyczne, pracownie metodyczne, pracownie magisterskie) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: I, II i III stopnia w zakresie biotechnologii molekularnej, inżynierii genetycznej, biologii komórki i genetyki/cytogenetyki, na kierunkach:

 • Biologia,
 • Biotechnologia,
 • Biologia kryminalistyczna,
 • Biomonitoring i Biotechnologie Ekologiczne

Materiały dla studentów

Karty charakterystykDane kontaktowe

Katedra Biotechnologii Molekularnej i Genetyki

Skład osobowy