Dział Infrastruktury

Opis zadań

Dział Infrastruktury Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury Wydziału, w tym Terenowej Stacji Przyrodniczej w Spale, modernizację bazy dydaktycznej i badawczej. Prowadzi sprawy gospodarcze, nadzoruje terminowe wykonywanie przeglądów i konserwacji oraz kontroluje wykonywanie bieżących uslug, napraw zleconych firmom zewnętrznym. Odpowiada za opracowanie planu i realizację prac remontowych i inwestycyjnych. Planuje i wprowadza działania na rzecz optymalizacji kosztów utrzymania infrastruktury Wydziału. Zakres działań obejmuje również gospodarkę odpadami i organizację wywozu odpadów.

Dane kontaktowe

Dział Infrastruktury

  • Banacha 12/16 90-237 Łodź
  • Stefana Banacha 1/3 90-232 Łódź
  • Pomorska 141/143 90-236 Łódź
  • Wojciechowskiego 14 97-215 Spała
  • Tresta 26 97-213 Smardzewice
tel: 42-635-45-24

Skład osobowy

Lista jednostek