PROFIL PRACOWNIKA: Joanna Goździk

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Do zadań Dyrektora Działu Infrastruktury Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska należą m.in,:

1) organizacja pracy w obszarze administracyjnym i gospodarczym Wydziału, w tym organizacja pracy w warunkach pandemii;

2) kierowanie i koordynacja pracy podległych pracowników administracji i obsługi;

3) bieżąca współpraca z jednostkami Wydziału i Uniwersytetu;

4) współpraca z samorządem studenckim, kołami naukowymi, Wydziałową Radą Doktorantów;

5) określanie potrzeb remontowych i inwestycyjnych Wydziału, współtworzenie okresowych planów remontów i inwestycji, planów zakupowych, planów wyposażenia i modernizacji bazy naukowo-dydaktycznej Wydziału;

6) planowanie i bieżąca analiza kosztów utrzymania infrastruktury Wydziału, podejmowanie działań w celu optymalizacji kosztów;

7) nadzór nad właściwą realizacją usług zlecanych firmom współpracującym z Wydziałem i z Uniwersytetem;

8) organizacja pracy Wydziałowej Kancelarii;

9) organizacja pracy Terenowej Stacji Przyrodniczej w Spale;

10) pomoc w organizacji eventów, wydarzeń naukowych, promocyjnych, konferencji, seminariów, warsztatów organizowanych w budynkach i na terenach Wydziału;

11) rozliczanie dokumentów finansowych Działu Infrastruktury;

12) prowadzenie spraw związanych z wynajmem pomieszczeń w budynkach Wydziału.

KONTAKT I DYŻURY