Katedra Biochemii Ogólnej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności

Opis zadań

Tematyka badań:

 • Krzepnięcie krwi i fibrynoliza, aktywacja płytek krwi, znaczenie reaktywnych form tlenu i azotu w aktywacji płytek krwi, mechanizm działania nadtlenoazotynu, homocysteiny i siarkowodoru na układ hemostazy
 • Działanie wybranych aktywatorów i inhibitorów hemostazy na metabolizm i funkcje hemostatyczne płytek krwi i białek hemostazy
 • Mechanizmy modyfikacji białek krzepnięcia krwi wywoływanych przez reaktywne formy azotu i tlenu
 • Ochronna rola antyoksydantów przed działaniem reaktywnych form tlenu i azotu na układ hemostazy
 • Biomarkery stresu oksydacyjnego w procesie hemostazy w wybranych stanach patologicznych oraz znaczenie różnych antyoksydantów
 • Ocena markerów stresu oksydacyjnego i równowagi pro- i antykoagulacyjnej w wybranych stanach patologicznych
 • Proteomika płytek krwi w stanach prawidłowych i w stanach patologicznych
 • Biochemia i ewolucja molekularna białek hemostazy, relacje ewolucyjne między białkami hemostazy w obrębie sieci kaskady krzepnięcia krwi oraz powiązanych sieci białkowych takich jak układ kontaktu kininogenezy, czy układ dopełniacza. Zastosowanie narzędzi bioinformatycznych do badania białek krzepnięcia krwi, badania funkcji białek w powiązaniu z fizjologią i patologią krzepnięcia krwi
 • Ewolucja molekularna białek, analiza bioinformatyczna sekwencji aminokwasowych oraz domen białek hemostazy, w oparciu o przeszukiwanie zsekwencjonowanych genomów kręgowców
 • Modelowanie homologiczne i dynamika molekularna białek hemostazy
 • Dokowanie małocząsteczkowych ligandów w poszukiwaniu modulatorów białek hemostazy
 • Możliwości wykorzystania promieniowania jonizującego do inaktywacji patogenów w białkach osocza krwi
 • Otrzymywanie preparatów krwiopochodnych przeznaczonych do transfuzji (erytrocyty, płytki krwi) i do produkcji bioterapeutyków (białka osocza) z zastosowaniem promieniowania jonizującego; radioochronna rola antyoksydantów
 • Poznanie nowych naturalnych i syntetycznych antyoksydantów oraz mechanizmów ich ochronnego działania w stresie oksydacyjnym
 • Badanie wybranych ekstraktów roślinnych jako potencjalnych antykoagulantów, antyoksydantów i związków antypłytkowych; możliwości ich zastosowania w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych

Dane kontaktowe

Katedra Biochemii Ogólnej

Skład osobowy