Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii

Opis zadań

Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii stanowi jednostkę organizacyjną Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Głównym zadaniem Instytutu jest koordynacja kształcenia studentów kierunków Mikrobiologia, Biotechnologia, Biologia, EkoMiasto, Biologia kryminalistyczna.

Skład Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii:

Materiały dla studentów:
https://uniwersytetlodzki-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/aleksandra_budzynska_biol_uni_lodz_pl/EgMKqINmkaxCmP0Wmt40qboB_Fxjaihy2PnatpfQUJ-XRg

Dane kontaktowe

Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii

  • Banacha 12/16 90-237 Łodź
tel: 42-635-44-63 e-mail: www: www.biol.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek