PROFIL PRACOWNIKA: Dominika Drzewiecka

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Działalność naukowa:

 • Prowadzenie prac badawczo-naukowych (analiza wybranych właściwości izolatów klinicznych i środowiskowych warunkowo chorobotwórczych bakterii z rodzaju Proteus - zjawisko wytwarzania pęcherzyków błonowych, zachowania terytorialne; klasyfikacja serologiczna pałeczek z rodzajów Proteus, Aeromonas; zjawisko bioprecypitacji węglanu wapnia; badania mikrobioty wybranych środowisk ekstremalnych w Polsce; analiza mikrobioty wybranych zwierząt; badania drobnoustrojów środowisk wodnych i gleby).
 • Aplikowanie o granty naukowe, kierowanie nimi, wykonywanie zadań badawczych i organizacyjnych.
 • Publikowanie wyników prac badawczych w postaci artykułów naukowych oryginalnych i przeglądowych oraz doniesień konferencyjnych krajowych i międzynarodowych.
 • Wykonywanie recenzji publikacji naukowych, doktoratów i wniosków grantowych.
 • Nawiązywanie i prowadzenie współpracy krajowej (aktualnie: UMCS w Lublinie, UJK w Kielcach, Politechnika Łódzka, IITD PAN we Wrocławiu) i międzynarodowej (aktualnie: Uniwersytet w Coimbrze, Portugalia; Rosyjska Akademia Nauk w Moskwie, Rosja - zawieszona w związku z agresją Rosji na Ukrainę).
 • Staże naukowe (Uniwersytet w Coimbrze, Portugalia).

Działalność dydaktyczna:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach: Mikrobiologia, Analityka Chemiczna, Biotechnologia, a także zajęć w Szkole Doktorskiej BioMedChem UŁ (wykłady, seminaria, pracownie specjalistyczne, opieka nad pracami magisterskimi, ćwiczenia, praktyki zawodowe).
 • Kierowanie pracami magisterskimi i licencjackimi.
 • Recenzowanie prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich).

Działalność organizacyjna:

 • Członek Rady Wydziału BiOŚ UŁ (od marca 2018 r.).
 • Członek Komisji Dydaktycznej ds. Kierunku Mikrobiologia (od września 2020 r.).
 • Członek senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów UŁ (kadencja 2021 - 2024).
 • Współopiekun Studenckiego Koła Naukowego Mikrobiologiczno-Immunologicznego UŁ (badania naukowe, letnie obozy naukowe, zajęcia dla uczniów i inne akcje promujące UŁ) (od 2005 r.)
 • Opiekun i recenzent studenckich grantów badawczych na UŁ.
 • Akcje promujące UŁ (liczne wykłady warsztaty dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, uniwersytetu trzeciego wieku; udział w Festiwalach Nauki, Techniki i Sztuki; coroczny udział w Nocach Biologów, eksperckie wypowiedzi dla mediów i filmu dokumentalnego).
 • Współorganizator kilku konferencji i wystawy na Wydziale BiOŚ UŁ.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów od 2004 r., w kadencji 2008 - 2012 Sekretarz Zarządu Łódzkiego Oddziału PTM, w kadencji 2018-2022 członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Łódzkiego PTM, w kadencji 2022 – 2026 Sekretarz Zarządu Łódzkiego Oddziału PTM.


BIOGRAM

Absolwentka kierunku Biologia, specjalność: Mikrobiologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UŁ.

Po studiach - asystent, a po doktoracie w 2003 r. - adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii Ogólnej UŁ.

Od 1 października 2016 r. do 30 września 2023 r. (likwidacja Pracowni) - Kierownik Pracowni Mikrobiologii Ogólnej w Katedrze Biologii Bakterii, Wydział BiOŚ UŁ.

27 lutego 2018 r. - stopień dra habilitowanego nauk biologicznych w zakresie mikrobiologii, nadany z wyróżnieniem przed Radę Wydziału BiOŚ UŁ.


ZAINTERESOWANIA

Naukowe:

 • Cechy klinicznych i środowiskowych pałeczek z rodzaju Proteus - lipopolisacharyd, wytwarzanie pęcherzyków błonowych, zjawisko konkurencji terytorialnej.
 • Zjawisko biologicznej precypitacji węglanu wapnia.
 • Drobnoustroje środowisk naturalnych, w tym ekstremalnych (zasolonych). Mikrobiota wybranych zwierząt.

Prywatne: śpiew i gra na gitarze, wędrówki po Polsce, książka i film, kajakowanie.

OSIĄGNIECIA

 • Niemal 100 publikacji wyników badań w postaci artykułów naukowych oryginalnych i przeglądowych oraz doniesień na konferencje międzynarodowe i krajowe.
 • Promotor ponad 50 prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich).
 • Kierownik grantu zespołowego (2008-2013) oraz wykonawca czterech innych grantów ministerialnych (NCN - dawniej KBN i MNiSW), w tym promotorskiego.
 • Nawiązana i prowadzona współpraca naukowa z trzema ośrodkami naukowymi w Polsce (UMCS w Lublinie, UJK w Kielcach, Politechnika Łódzka, IITD PAN Wrocław) i dwoma za granicą (Uniwersytet w Coimbrze, Portugalia; Rosyjska Akademia Nauk w Moskwie, Rosja - aktualnie zawieszona z powodu agresji Rosji na Ukrainę).
 • Listgratulacyjny JM Rektora UŁ prof. dr. hab. Michała Seweryńskiego za wyróżniającesię wyniki w nauce w roku akademickim 1994/95.
 • Nagroda zespołowa MEN za współautorstwo cyklu prac nt.„Lipopolisacharydy bakterii Gram-ujemnych – struktura chemiczna, swoistośćantygenowa, znaczenie w chorobotwórczości” (1 października 2000 r.)
 • Medal Srebrny za długoletnią służbę, przyznany przez Prezydenta RP (14 października 2022 r.).
 • Stopień doktora habilitowanego z wyróżnieniem - Rada Wydziału BiOŚ (27 lutego 2018 r.).
 • Nagroda Rektora UŁ indywidualna II st. za cykl publikacji, stanowiący osiągnięcie naukowe będące podstawą habilitacji, pt. „Środowiska występowania bakterii z rodzaju Proteus i zróżnicowanie serologiczne tych pałeczek wśród chorych z regionu łódzkiego” (14 października 2019 r.).
 • Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepszą pracę habilitacyjną, związaną tematycznie z województwem łódzkim w XX edycji konkursu (7 listopada 2019 r.).
 • Złota Odznaka UŁ z okazji 75. rocznicy powstania UŁ(14 października 2021 r.)
 • Staż studencki w ramach programu TEMPUS w Wolverhampton (Wielka Brytania) i S-Hertogenbosch (Holandia) (czerwiec/lipiec 1993 r.).
 • Cztery staże naukowe w zespole prof. Miltona da Costy i prof. Conceicao Egas na Uniwersytecie w Coimbrze (Portugalia) w 2018, 2019, 2020 i 2022 r.
 • Staże naukowe w ramach programu Erasmus+ w zespole prof. Conceicao Egas na Uniwersytecie w Coimbrze (Portugalia) w 2023 i 2024 r.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-44-69

Banacha 12/16 pokój: 365 - 366 90-237 Łodź