Katedra Biologii Bakterii

Opis zadań

Kierownik: dr hab. Agnieszka Torzewska, prof. UŁ

Tematyka badań

Katedra Biologii Bakterii prowadzi badania naukowe w zakresie mikrobiologii i biologii bakterii. Do głównych obszarów badań jednostki zaliczyć należy badanie czynników chorobotwórczości uropatogenów z rodzajów Proteus. Szczegółowe zadania badawcze KBB:

 • zjawisko formowania się infekcyjnych kamieni moczowych podczas zakażeń Proteus mirabilis,
 • analiza struktury chemicznej i swoistości serologicznej LPS (lipopolisacharyd, endotoksyna) pałeczek Proteus, Providencia, Klebsiella i Aeromonas,
 • analiza lipidów błon pałeczek Proteus,
 • badania biofilmu bakterii i sposobów jego zwalczania,
 • izolacja i badania fagów uropatogenów i enterokoków,
 • działanie antybiotyków i produktów pochodzenia roślinnego na pałeczki Proteus,
 • badania ekstremofili izolowanych ze środowiska o dużym zasoleniu oraz zjawiska bioprecypitacji węglanu wapnia przez bakterie urolityczne.

Projekty naukowe (od 2018 r.)

 • Dr Agnieszka Zabłotni, grant NCN, Miniatura 2, “Wpływ subinhibicyjnych stężeń ciprofloksacyny na zmienność oportunistycznych patogenów z rodzaju Proteus”, 2018-2019
 • Dr Magdalena Moryl, grant NCN, Miniatura 4, “Charakterystyka dwóch szczepów bakteriofagów specyficznych wobec Enterococcus faecalis w kierunku poszukiwania alternatywnych sposobów kontrolowania infekcji zębowych kanałów korzeniowych”, 2020-2021.
 • Mgr Dominika Szczerbiec (doktorantka), grant UŁ IDUB, "Zewnątrzkomórkowe substancje wydzielane przez Lactobacillus jako czynnik modulujący krystalizację w infekcyjnej kamicy moczowej powodowanej przez Proteus mirabilis", 2022-2024.

Współpraca z partnerami zagranicznymi i krajowymi

 • Instytut Chemii Organicznej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie (obecnie zawieszona),
 • TEDA School of Biological Sciences and Biotechnology, Nankai University, Tianjin, P. R. China,
 • University of Coimbra, Portugalia,
 • Proteon Pharmaceuticals w Łodzi,
 • Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, UMCS w Lublinie, AGH w Krakowie, IIiTD PAN we Wrocławiu

Dydaktyka

Pracownicy współrealizują zajęcia dydaktyczne z mikrobiologii ogólnej, mikrobiologii środowiskowej i bakteriologii oraz pracownie specjalistyczne na kierunkach:

 • Biologia,
 • Biologia kryminalistyczna
 • Biomonitoring,
 • Biotechnologia,
 • Mikrobiologia,
 • Ochrona Środowiska.
 • Analityka chemiczna,
 • Chemia kosmetyczna.Dane kontaktowe

Katedra Biologii Bakterii

 • Banacha 12/16 90-237 Łodź
tel: 42-635-42-41 e-mail:

Skład osobowy