PROFIL PRACOWNIKA: Paulina Stolarek

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Planowanie i prowadzenie badań naukowych; pozyskiwanie finansowania na realizację badań; analiza wypracowanych wyników, publikowanie ich w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz prezentowanie podczas krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

 

Prowadzenie zajęć dydaktycznych: ćwiczeń laboratoryjnych, opieka nad eksperymentalną częścią prac magisterskich oraz promotorstwo prac licencjackich.

 

Udział w promocji Wydziału – uczestnictwo w warsztatach organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

ZAINTERESOWANIA

Interesuje się zastosowaniem lipidomiki i proteomiki w analizie czynników wirulencji bakterii uropatogennych.

KONTAKT I DYŻURY

Banacha 12/16 (376 to pokój kierownika; jednostka mieści się na II i III piętrze, strona A gmachu biologii jedbIII ) pokój: 269 90-237 Łodź