PROFIL PRACOWNIKA: Karolina Bącela-Spychalska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

BIOGRAM

Od początku mojej kariery naukowej bliska mi jest problematyka utraty różnorodności biologicznej i wpływu człowieka na ten proces. Skupiam się przede wszystkim na inwazjach biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych (ich biologii i ekologii) w wodach śródlądowych, pasożytnictwie w inwazjach biologicznych oraz zastosowaniu metod molekularnych w filogeografii, filogenezie i identyfikacji organizmów.

ZAINTERESOWANIA

- inwazyjne gatunki w wodach Polski: biologia, ekologia i biogeografia skorupiaków obunogich (Amphipoda)
– cykle życiowe skorupiaków obunogich
– pasożytnictwo w inwazji biologicznej
– zastosowanie metod molekularnych w filogeografii, filogenetyce i identyfikacji organizmów

OSIĄGNIECIA

- Autor lub współautor 60 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych

- Promotor i kopromotor 4 rozpraw doktorskich i promotor pomocniczy w jednym przewodzie doktorskim

- Kierownik lub badacz w 7 krajowych i 5 międzynarodowych projektach naukowych

- Recenzent projektów dla Narodowego Centrum Nauki

- Associate Editor dla czasopisma Aquatic Invasions i Thematic Editor dla BioInvasions Records

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-42-96

Stefana Banacha 12/16 pokój: 531 90-232 Łódź