Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności

Opis zadań

Tematyka badań

 1. Roślinne kultury in vitro. Rozmnażanie roślin ozdobnych, użytkowych, leczniczych, ginących techniką kultur in vitro. Produkcja metabolitów wtórnych o właściwościach leczniczych i prozdrowotnych, barwników spożywczych i kosmetycznych, ekologicznych środków ochrony roślin i antyoksydantów w roślinnych kulturach in vitro.
 2. Biochemiczne mechanizmy odporności roślin na patogeny i szkodniki. Odporność roślin na stresy środowiskowe: zasolenie, kwaśny deszcz, metale śladowe.

Współpraca

z partnerami krajowymi:

Zakład Biologii Stresu Instytutu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie

Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Zakład Biologii Komórki Instytutu Biologii, Wydział Geograficzno-Biologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Instytut Informatyki Stosowanej, Politechnika Łódzka

Zakład Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów (NGO), Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG)

z partnerami zagranicznymi:

Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri, Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRET-CNR), Monterotondo (Rome), Italy

Istituto di Ricerca sulle Acque, Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRSA-CNR), Monterotondo (Rome), Italy

Laboratory of Biological Oxidation, Durmishidze Institute of Biochemistry and Biotechnology, Agricultural University of Georgia, Kakha Bendukidze University Campus, Tbilisi, Georgia

Institute of Biophysics and Cell Engineering, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus

Usługi/Ekspertyzy

Wykonanie analiz, opracowań metod i ekspertyz oraz doradztwo w zakresie:

 • wykorzystania krajowych roślin warzywnych i leczniczych do otrzymywania substancji aktywnych biologicznie stosowanych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym;
 • opracowania wydajnych metod izolowania związków aktywnych biologicznie np.: flawonoidów, izotiocyjanianów, saponin, laktonów steroidowych oraz wytwarzania preparatów prozdrowotnych (nutraceutyki);
 • opracowania i wdrażania ekologicznej technologii w produkcji ogrodniczej w aspekcie zawartości i zachowania składników prozdrowotnych w warzywach i owocach świeżych, przechowywanych i przetworzonych;
 • opracowania innowacyjnych technologii w ekologicznej produkcji rolniczej poprzez zastosowanie naturalnych bioaktywatorów odporności roślin na patogeny i szkodniki;
 • wykorzystania roślin do oczyszczania środowiska (fitoremediacja),
 • optymalizacja warunków stosowania fitotechnik pozwalających na remediację zanieczyszczeń w matrycach środowiskowych.

Wybrane publikacje (dane za ostatnie 5 lat)

ROK 2021

Marcin Naliwajski, Maria Skłodowska. The Relationship between the Antioxidant System and Proline Metabolism in the Leaves of Cucumber Plants Acclimated to Salt Stress. Cells 2021, 10, 609. https://doi.org/10.3390/cells10030609

Anita Sliwińska, Marcin R Naliwajski, Agnieszka Pietrosiuk, Katarzyna Syklowska-Baranek.

In Vitro Response of Polyscias filicifolia (Araliaceae) Shoots to Elicitation with Alarmone–Diadenosine Triphosphate, Methyl Jasmonate, and Salicylic Acid. Cells 2021, 10, 419. https://doi.org/10.3390/cells10020419

ROK 2020

Tomasz Kowalczyk, Przemysław Sitarek, Monika Toma, Laurent Picot, Marzena Wielanek, Ewa Skała, Tomasz Śliwiński. An Extract of Transgenic Senna obtusifolia L. hairy roots with Overexpression of PgSS1 Gene in Combination with Chemotherapeutic Agent Induces Apoptosis in the Leukemia Cell Line Biomolecules 2020, 10, 4 2218-273X Art. No. 510 (20 pp)

Małgorzata Kubczak, Ainur Khassenova, Bartosz Skalski, Sylwia Michlewska, Marzena Wielanek, Araylim Aralbayeva, Maira Murzakhmetova, Maria Zamaraeva, Maria Skłodowska, Maria Bryszewska, Maksim Ionov. Bioactive Compounds and Antiradical Activity of the Rosa canina L. Leaf and Twig Extracts Agronomy 2020, 10, 1897 doi:10.3390/agronomy10121897 (20 pp)

Marta Libik-Konieczny, Elżbieta Kuźniak, Ewa Surówka, Ireneusz Ślesak, Michał Nosek, Zbigniew Miszalski. Crassulacean Acid Metabolism and Its Role in Plant Acclimatization to Abiotic Stresses and Defence Against Pathogens Progress in Botany, 2020, 81, 277-306

Monika Skwarek, Justyna Nawrocka, Magdalena Lasoń-Rydel, Katarzyna Ławińska.

Diversity of Plant Biostimulants in Plant Growth Promotion and Stress Protection in Crop and Fibrous Plants Fibres & Textiles in Eastern Europe 2020, 28, 34-41

Tomasz Kopczewski, Elżbieta Kuźniak, Andrzej Kornaś, Grzegorz Rut, Michał Nosek, Iwona Ciereszko, Lech Szczepaniak. Local and Systemic Changes in Photosynthetic Parameters and Antioxidant Activity in Cucumber Challenged with Pseudomonas syringae pv lachrymans

International Journal of Molecular Sciences 2020, 21 ,17, 1661-6596 1422-0067

Elżbieta Kuźniak, Tomasz Łukasz Kopczewski. The Chloroplast Reactive Oxygen Species-Redox System in Plant Immunity and Disease. Frontiers in Plant Science 2020 Vol. 11 1664-462X

Ewa Surówka, Izabela Potocka, Michał Dziurka, Justyna Wróbel-Marek, Ewa Kurczyńska, Iwona Żur, Anna Maksymowicz, Ewa Gajewska, Zbigniew Miszalski. Tocopherols mutual balance is a key player for maintaining Arabidopsis thaliana growth under salt stress.

Plant Physiology and Biochemistry 2020, 156, 369-383

Violetta K. Macioszek, Marzena Wielanek, Iwona Morkunas, Iwona Ciereszko, Andrzej K. Kononowicz. Leaf position-dependent effect of Alternaria brassicicola development on host cell death, photosynthesis and secondary metabolites in Brassica juncea. Physiologia Plantarum 2020, 168, 601-616

ROK 2019

Urbaniak M., Kiedrzyńska E., Wyrwicka A., Zieliński M., Mierzejewska E., Kiedrzyński M., Kannan K., Zalewski M. (2019) An ecohydrological approach to the river contamination by PCDDs, PCDFs, and dI-PCBs-concentrations, distribution and removal using phytoremediation techniques. Scientific Reports of The Nature Publishing Group (2019(9);19310 https://doi.org/10.1038/s41598-019-55973-3

Kochan E., Szymańska G., Wielanek M., Wiktorowska-Owczarek A., Jóźwiak-Bębenista M., Grzegorczyk-Karolak I. (2019) The content of triterpene saponins and phenolic compounds in American ginseng hairy root extracts and their antioxidant and cytotoxic properties. Plant Cell, Tiss. Org. Cult. 138: 353–362 https://doi.org/10.1007/s11240-019-01633-3

Nawrocka J., Gromek A., Małolepsza U. (2019) Nitric oxide as a beneficial signaling molecule in Trichoderma atroviride TRS25-Induced systemic defense responses of cucumber plants against Rhizoctonia solani. Front. Plant Sci., 2019(10), 421 https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00421

Kowalczyk T., Sitarek P., Skała E., Toma M., Wielanek M., Pytel D., Wieczfińska J., Szemraj J., Śliwiński T. (2019) Induction of apoptosis by in vitro and in vivo plant extracts derived from Menyanthes trifoliata L. in human cancer cells. Cytotechnology. Available online: January 2019. https://doi.org/10.1007/s10616-018-0274-9

Łacwik P., Białas A.J., Wielanek M., Skłodowska M., Kupczyk M., Górski P., Kuna P. (2019) Single, short-time exposure to heat in a car during sunny day can decrease epinephrine concentration in autoinjectors: a real-life pilot study. Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. Available online: November 2018. https://doi.org/10.1016/j.jaip.2018.10.027

Siebielec S, Siebielec G, Urbaniak M, Smreczak B, Grzęda E, Wyrwicka A, Kidd PS. (2019) Impact of rhizobacterial inoculants on plant growth and enzyme activities in soil treated with contaminated bottom sediments. International Journal of Phytoremediation 21:4, 325-333, DOI: 10.1080/15226514.2018.1524833

Urbaniak M., Wyrwicka A., Siebielec G., Siebielec S., Kidd P., Zieliński M. 2019.The application of different biological remediation strategies to PCDDs/PCDFs contaminated urban sediments. Water, 11, 1962, doi: 10.3390/w11101962

Wyrwicka A., Urbaniak M., Siebielec G., Siebielec S., Chojak-Koźniewska J., Przybylski M., Witusińska A., Kidd P.S. 2019. The influence of bottom sediments and inoculation with rhizobacterial inoculants on the physiological state of plants under urban plantings. Water, 11, 1792; doi: 10.3390/w11091792

Skłodowska M., Gajewska E., Naliwajski M., Wielanek M., Kuźniak E., Chojak-Koźniewska J. (2019) Benzothiadiazole and nitrogen source modify the nitrogen metabolism in cucumber infected with Pseudomonas syringae pv. lachrymans. Scientia Horticulturae 246: 289-297.

Wyrwicka A, Urbaniak M, Przybylski M. (2019) The response of cucumber plants (Cucumis sativus L.) to the application of PCB-contaminated sewage sludge and urban sediment. PeerJ 7:e6743 http://doi.org/10.7717/peerj.6743

ROK 2018

Chojak-Koźniewska J., Kuźniak E., Linkiewicz A., Sowa S. (2018) Primary carbon metabolism-related changes in cucumber exposed to single and sequential treatments with salt stress and bacterial infection. Plant Physiology and Biochemistry 123: 160-169.

Chojak-Koźniewska J., Kuźniak E., Zimny J. (2018) The effects of combined abiotic and pathogen stress in plants: Insights from salinity and Pseudomonas syringae pv lachrymans interaction in cucumber Frontiers in Plant Science 9: 1691.

Gajewska E., Surówka E., Kornaś A., Kuźniak E., (2018) Nitrogen metabolism-related enzymes in C3-CAM plant, Mesembryanthemum crystallinum after Botrytis cinerea infection. Biologia Plantarum 62: 579-587.

Bernat P., Nykiel-Szymańska J., Gajewska E., Różalska S., Stolarek P., Dackowa J., Słaba M. (2018) Trichoderma harzianum diminished oxidative stress caused by 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) in wheat, with insights from lipidomics. Journal of Plant Physiology 229: 158-163.

Kołodziejek J., Patykowski J., Wala M. (2018) An experimental comparison of germination ecology and its implication for conservation of selected rare and endangered species of Dianthus (Caryophyllaceae) Botany 96: 319-328.

Miszalski Z., Kornas A., Kuźniak E. (2018) Photosynthesis-related functions of vasculature-associated chlorenchymatous cells. In: F. M. Cánovas, U. Lüttge, R. Matyssek (Ed.) Progress in Botany 79: 173–196; Springer International Publishing, Berlin, Heidelberg

Naliwajski M.R., Skłodowska M. (2018) The relationship between carbon and nitrogen metabolism in cucumber leaves acclimated to salt stress. PeerJ 6:e6043.

Nawrocka J.,Szczech M., Małolepsza U. (2018) Trichoderma atroviride enhances phenolic synthesis and cucumber protection against Rhizoctonia solani. Plant Protection Science 54: 17-23.

Nawrocka J., Małolepsza U., Szymczak K., Szczech M. (2018) Involvement of metabolic components, volatile compounds, PR proteins, and mechanical strengthening in multilayer protection of cucumber plants against Rhizoctonia solani activated by Trichoderma atroviride TRS25. Protoplasma 255: 359-373.

Sitarek P., Kowalczyk T., Rijo P., Białas A.J., Wielanek M., Wysokińska H., Garcia C., Toma M., Śliwiński T., Skała E. (2018) Over-expression of AtPAP1 transcriptional factor enhances phenolic acid production in transgenic roots of Leonurus sibiricus L. and their biological activities. Molecular Biotechnology 60: 74–82.

Skłodowska M., Mikiciński A., Wielanek M., Kuźniak E., Sobiczewski P. (2018) Phenolic profiles in apple leaves and the efficacy of selected phenols against fire blight (Erwinia amylovora). European Journal of Plant Pathology 151: 213–228.

Wyrwicka A., Urbaniak M. (2018) The biochemical response of willow plants (Salix viminalis L.) to the use of sewage sludge from various sizes of wastewater treatment plant. Science of the Total Environment 615: 882-894.

Sitarek P., Kowalczyk T., Picot L., Michalska-Hejduk D., Bijak M., Białas A.J., Wielanek M., Śliwiński T., Skała E. (2018) Growth of Leonurus sibiricus L. roots with over-expression of AtPAP1 transcriptional factor in closed bioreactor, production of bioactive phenolic compounds and evaluation of their biological activity. Industrial Crops & Products 122: 732-739.

ROK 2017

Chojak-Koźniewska J., Linkiewicz A., Sowa S., Radzioch M.A., Kuźniak E. (2017) Interactive effects of salt stress and Pseudomonas syringae pv. lachrymans infection in cucumber: Involvement of antioxidant enzymes, abscisic acid and salicylic acid. Environmental and Experimental Botany 136: 9–20.

Kołodziejek J., Patykowski J., Wala M. (2017) Effect of light, gibberellic acid and nitrogen source on germination of eight taxa from disappearing European temperate forest, Potentillo albae-Quercetum. Scientific Reports, 7: Article number: 13924.

Kuźniak E., Kopczewski T., Chojak-Koźniewska J. (2017) Ascorbate-glutathione cycle and biotic stress tolerance in plants. W: M. A. Hossain, S. Munné- Bosch, D. J. Burritt, P. Diaz Vivancos, M. Fujita, A. Lorence (Ed.) Ascorbic Acid in Plant Growth, Development and Stress Tolerance. Springer, ISBN 978-3-319-74056-0; s. 201-23

Małolepsza U., Nawrocka J., Szczech M. (2017) Trichoderma virens 106 inoculation stimulates defence enzyme activities and enhances phenolic levels in tomato plants leading to lowered Rhizoctonia solani infection. Biocontrol Science and Technology 27(2): 180-199.

Urbaniak M., Wyrwicka A., Tołoczko W., Serwecińska L., Zieliński M. (2017) The effect of sewage sludge application on soil properties and willow (Salix sp.) cultivation. Science of the Total Environment 586: 66-75, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.02.012

Urbaniak M., Zieliński M., Wyrwicka A. (2017) The influence of the Cucurbitaceae on mitigating the phytotoxicity and PCDD/PCDF content of soil amended with sewage sludge. International Journal of Phytoremediation 19 (3): 207-213. DOI:10.1080/15226514.2016.1207606

Szczech M., Nawrocka J, Felczyński K., Małolepsza U., Sobolewski J, Kowalska B., Jas K., Kancelista A (2017)Trichoderma atroviride TRS25 isolate reduces downy mildew and induces systemic defence responses in cucumber in field conditions. Scientia Horticulturae 224: 17-26

Jas K., Małolepsza U., (2017) Podziemna komunikacja – nowe elementy szlaków sygnałowych arbuskularnej symbiozy mikoryzowej. Postępy Mikrobiologii 56(3): 275–281

Sitarek P., Skała E., Toma M., Wielanek M., Szemraj J., Skorski T., Białas A.J., Sakowicz T., Kowalczyk T. Radek M., Wysokińska H., Śliwiński T. (2017) Transformed root extract of Leonurus sibiricus induces apoptosis through intrinsic and extrinsic pathways in various grades of human glioma cells. Pathology and Oncology Research 23(3): 679–687.

Realizowane projekty (dane za ostatnie 5 lat)

NCN UMO-2013/11/N/NZ9/00117 Udział chloroplastów i mitochondriów w odpowiedzi ogórka siewnego (Cucumis sativus) na infekcję Pseudomonas syringae pv lachrymans” Kierownik: mgr T. Kopczewski. Opiekun naukowy: dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska. Czas realizacji: 2014-2018.

Udział w projektach

NCN - UMO-2015/19/B/ST10/02167 „Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i metod z zakresu rozpoznawania obrazów do kompleksowej analizy zlewniowej wpływu antropogenicznych zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych na jakość zasobów wodnych”. Kierownik: dr hab. Edyta Kiedrzyńska. Wykonawca: dr Anna Wyrwicka. Czas realizacji: 2016-2019.

MNiSW - 0492/IP1/2015/73 „Rola bakterii ryzosferycznych oraz roślin z rodziny Cucurbitaceae w procesie usuwania toksycznych związków PCDD/PCDF” Projekt „IUVENTUS Plus”. Kierownik: dr hab. Magdalena Urbaniak. Wykonawca: dr Anna Wyrwicka. Czas realizacji: 2015-2017.

Dane kontaktowe

Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin

 • Banacha 12/16 (Pracownie, laboratoria, pokoje o charakterze gabinetowym do pracy własnej, biblioteka, boksy hodowlane in vitro, zaplecze aparturowe, chłodnia, sala ćwiczeń) pokój: 201-239 90-237 Łodź
tel: 42-635-44-17

Skład osobowy

 • zdjęcie pracownika

  dr Katarzyna Bergier

  Pracuje w: Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin

  Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  mgr Małgorzata Fronczak

  Pracuje w: Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin

  Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr hab. Ewa Gajewska

  Pracuje w: Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin

  Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  Ewa Guzik

  Pracuje w: Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin

  Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  prof. dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska

  Pracuje w: Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin

  Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr hab. Urszula Małolepsza

  Pracuje w: Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin

  Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr Marcin Naliwajski

  Pracuje w: Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin

  Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr Justyna Nawrocka

  Pracuje w: Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin

  Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  prof. dr hab. Maria Skłodowska

  Pracuje w: Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin

  Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  mgr inż. Urszula Świercz

  Pracuje w: Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin

  Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr Marzena Wielanek

  Pracuje w: Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin

  Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  mgr Aleksandra Witusińska

  Pracuje w: Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin

  Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr Anna Wyrwicka-Drewniak

  Pracuje w: Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin

  Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  Zobacz profil