PROFIL PRACOWNIKA: Katarzyna Bergier

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Prowadzenie zajęć z ochrony własności intelektualnej.

2. Prowadzenie zajęć z komercjalizacji wyników badań naukowych.

3. Prowadzenie zajęć z biotechnologii roślin.

BIOGRAM

Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego. Początkowo po doktoracie zajmowałam się badaniami związanymi z produkcją metabolitów wtórnych w roślinnych kulturach in vitro. Od pewnego czasu moje zainteresowania w pracy zawodowej skupiają się na szeroko pojętej ochronie praw własności intelektualnej. Aby móc realizować te zainteresowania odbyłam 3 różne studia podyplomowe, które obejmowały zagadnienia związane z własnością intelektualną, włącznie z komercjalizacją badań naukowych. Studia podyplomowe poprzez wyjazdy studyjne umożliwiły mi zapoznanie się ze ścieżkami komercjalizacji badań m.in. na Politechnice w Turynie i na Uniwersytecie Stanforda.


ZAINTERESOWANIA

Prawo patentowe, chodzenie po górach, zwiedzanie, praca w ogrodzie.

KONTAKT I DYŻURY

Dostępność pod telefonem stacjonarnym w budynku A: 42-635-44-18