Katedra Biofizyki Ogólnej

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności

Opis zadań

Tematyka badań Katedry Biofizyki Ogólnej:

Nanocząstki i możliwości ich zastosowania w biomedycynie.

Badane nanocząstki i materiały (otrzymywane od partnerów zagranicznych w ramach współpracy międzynarodowej oraz pozyskiwane komercyjnie)

- dendrymery (PAMAM, PPI, lizynowe, glikodendrymery, fosforowe, karbokrzemowe, wiologenowo-fosforowe, hybrydowe, dendrymery zawierające ruten, miedź, złoto)

- nanocząstki złota/srebra modyfikowane powierzchniowo (dendronizowane, PEGylowane)

- filmy i włókniny chitozanowe

- kukurbituryle

- polimersomy

- krzemionki mezoporowate

- liposomy

Badania podstawowe obejmują:

 • •oddziaływanie nanocząstek z białkami, peptydami
 • •oddziaływanie nanocząstek z kwasami nukleinowymi
 • •oddziaływanie nanocząstek z błonami biologicznymi i modelowymi
 • •autofluorescencję i luminescencję niektórych nanocząstek

Badania toksyczności:

nanoczastek i kompleksów nanoczastek z ligandem, koniugatównanocząstka-lek: cytotoksyczność i genotoksycznosć w stosunku do wybranych linii komórek prawidłowych i nowotworowych, toksyczność w stosunku do komórek krwi oraz badania in vivo

Badania aplikacyjne dotyczą:

 • •nanocząstek jako nośników leków przeciwnowotworowych, przeciwzapalnych
 • •dendrymerów jako czynników terapeutycznych (czynników rozbijających białkowe agregaty) w chorobach neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, Parkinsona)
 • •dendrymerów i nanocząstek złota, srebra jako nośników oligonukleotydów antysensowych i siRNA w terapii genowej skierowanej przeciw wirusowi HIV oraz w przeciwnowotworowej terapii genowej
 • •właściwości przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych wybranych nanocząstek
 • •dendrymerów jako nośników fotouczulaczy w terapii fotodynamicznej
 • •immunomodulacyjnych właściwości wybranych dendrymerów

  • Rola modulatorów transkrypcji w różnicowaniu komórek i kancerogenezie.
 • Zakres tematyczny prowadzonych badań dotyczy:
 • Zmian statusu proliferacji komórek w trakcie różnicowania lub odróżnicowania – kancerogenezy
 • Ich wpływu na proces transkrypcji i ekspresję genów warunkujących fenotyp i funkcje komórek
 • Identyfikacji aktywatorów i represorów transkrypcji oraz zmian w kodzie epigenetycznym, które towarzyszą przekształceniom komórek
 • Identyfikacji enzymów remodelujących chromatynę, które odpowiedzialne są za nadekspresję genów warunkujących oporność wielolekową nowotworów
 • Roli PARP1 jako czynnika kontrolującego transkrypcję w komórkach nowotworowych i w trakcie nabywania tolerancji makrofagów na bakteryjną endotoksynę
 • Badania aplikacyjne dotyczą:
 • •zastosowania inhibitorów PARP1 do regulowania odpowiedzi immunologicznej (w szczególności wydzielania czynników pro-zapalnych)
 • Zastosowania inhibitorów enzymów remodelujących chromatynę jako czynników ograniczających nabytą przez komórki nowotworowe oporność wielolekową

Katedra Biofizyki Ogólnej wyposażona jest w pracownię komórkową i pracownię biofizyczną, umożliwiające charakterystykę właściwości fizykochemicznych kompleksu nanocząstka-ligand tj. morfologii, wielkości, potencjału zeta, stabilności w czasie, w różnym pH czy w obecności enzymów; określenie struktury drugorzędowej białek, kwasów nukleinowych, wydajności transfekcji i wyciszania genów, detekcję apoptozy i nekrozy, uszkodzeń DNA.Posiada sprzęt umożliwiający analizę ekspresji genów zarówno na poziomie RNA jak i białka.

Dane kontaktowe

Katedra Biofizyki Ogólnej

 • Banacha 12/16 (Katedra mieści się w Budynku D przy ul Pomorskiej 141/143) 90-237 Łodź
tel: 42-635-44-74

Skład osobowy